امروز فهمیدم .

ما ه ی چ و ق ت  

اون آدمــهای سابق نمی شویم .

هیچ وقت ...

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392ساعت 13:34  توسط خودش  |